Misja

Tworzymy i udostępniamy przestrzeń twórczej pracy badawczej, prowadzimy warsztaty, na których podążając za potrzebami uczestników Kampusów Badawczych rodzą się nowe pomysły integrujące naukę, technologię i sztukę. Dzięki współpracy z fundacjami, uczelniami, instytucjami, organizacjami w kraju i za granicą budujemy i udostępniamy fablaby, laboratoria, pracownie, zbieramy ciekawe doświadczenia łącząc je w całość pracy rozwojowej i badawczej.

Lato 2024

W wakacje planujemy 7 turnusów wakacyjnych 1-tygodniowych dla dzieci w wieku 8-12 lat
i 1 turnus 2-tygodniowy dla młodzieży w wieku 12-16 lat.

Podczas turnusów dzieci i młodzież oprócz swobodnej zabawy mogą poznawać, odkrywać, eksperymentować korzystając z zasobów Stacji Badawczej.

Celem projektu jest stworzenie dla dzieci twórczego wypoczynku podczas, którego uczestnicy będą mieli możliwość brania udziału w warsztatach interdyscyplinarnych, będą mogli doświadczyć pracy w poszczególnych pracowniach, a także poznać techniki samokształcenia, sposoby gromadzenia otwartych źródeł edukacyjnych, w tym aplikacji edukacyjnych.

Częścią projektu jest codzienne prowadzenie własnych dzienników badawczych, do samodzielnej obserwacji procesu projektowego.

Projekt rozpoczynamy rodzinnymi warsztatami integracyjnymi, które odbywają się przed rozpoczęciem kolonii i które mają na celu integrację dzieci, poznanie się dzieci i rodziców z zespołem kadry i warsztatowców a także, co jest ważne, szczególnie dla najmłodszych uczestników oswojenie przestrzeni, pracowni, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.

W trakcie kolonii dzieci są pod opieką psychologa, a kadra korzysta ze wsparcia superwizji, prowadzonej przez doświadczonego superwizora i psychologa. Działanie to ma na celu jak najlepsze emocjonalne wsparcie dzieci w rozwoju, w trakcie pobytu na koloniach.

Uczestnicy korzystają z nowoczesnych narzędzi konstruktorskich, doświadczenia i inspiracji znanych artystów, twórców i naukowców, pod okiem specjalistów, artystów, mentorów uczą się projektować, prototypują, przeprowadzają doświadczenia naukowe, uczestniczą w zajęciach artystycznych uruchamiając i rozwijając swoje twórcze możliwości.

Nasze metody i narzędzia pracy oparte są na metodach naukowych.

Zajęcia, które przeprowadzamy cieszą się ogromnym powodzeniem u dzieci i dorosłych. Nawet bardzo nieśmiałe dzieci w trakcie warsztatów uruchamiają swój twórczy potencjał tworząc niezwykłe projekty, uczą się współpracy, realizują wspólne działania budując poczucie własnej skuteczności, poczucie własnej wartości i rozwijając kompetencje społeczne.